Graag train, coach of adviseer ik u zodat u uw eigen kracht, expertise en autonomie nog meer en beter in kunt zetten. U ontdekt hoe u nog effectiever, fijner en met meer  gemak uw werk kunt doen. Waardoor er ook meer tijd en rust ontstaat voor uw kerntaken én voor privé, of u nu leidinggevend bent of leraar, zorgprofessional of 'techneut.' 

Betere organisatie-, team en persoonlijke professionele resultaten

Betere resultaten bewerkstelligden we vaak door complete organisatie-ontwikkeling en/of door het inzetten van (een aantal van) deze sporen:
1. Sparring-/ coachingsgesprekken met de leidinggevende(n).
2. Begeleiding/ supervisie/training-on-the job managementteams.
3. Begeleiding/training/coaching-on-the-job van MT-leden: in persoonlijk leiderschap en in het leiden en teamcoachen van teams van leraren.
4.Teamtraining leraren en MT-leden: geïnspireerd en bevlogen samenwerken, van en aan elkaar en elkaars verschillen leren, gedeeld leiderschap en de gewenste mooie resultaten halen.
5.Kijken naar kinderen: training  en training/coaching-on-the-job in omgaan met verschillen tussen kinderen voor MT en leraren.
6. Training: voeren van lastige gesprekken met ouders (klanten). 
7. Trajecten Samenwerken aan Veiligheid op basis van de oplossingsgerichte benaderingswijze Signs of Safety: voor werkers in jeugdzorg en generalisten.

Eigen ervaring: als leider, coach, trainer en adviseur

In totaal heb ik 10 jaar ervaring in het zelf aansturen van professionals in het onderwijs en het opleidingenveld. Daarnaast ben ik vanaf 1988 trainer, coach en organisatie-, onderwijs- en jeugdzorgadviseur geweest. Vijftien jaar bij Elsevier Opleiding en Advies, nu de Boertien Groep, vier jaar bij schoolbegeleidingsdienst OCGH en vanaf 2006 als zelfstandig ondernemer. 

Eerstegrader Nederlands

Tijdens het begeleiden van leraren, in de klas en daarbuiten, kreeg ik heimwee naar de klas. Ook wilde ik zelf weer ervaren hoe het is, om les te geven en om professional te zijn. Zo, dacht ik, zou ik nog beter mijn adviserende, begeleidende, coachende en trainende rol kunnen vervullen: voor professionals en leidinggevenden. Immers: de beste stuurlui staan aan wal. Daar wilde ik niet (meer) staan. En inderdaad is het  zelf weer in de praktijk werken, een meerwaarde bij het begeleiden, coachen en trainen van leraren, andere professionals én leidinggevenden. 

Vanaf 2017 gaf ik weer wat uren Nederlands in de bovenbouw van havo en vwo van het Commanderij College, locatie Macropedius, in Gemert. Dat kon, omdat ik indertijd mijn kandidaats Nederlands en mijn doctoraal Algemene Taalwetenschap haalde en de eerstegraadslerarenopleiding volgde. Daardoor heb ik een eerstegraads bevoegdheid Nederlands. Momenteel werk ik in drie ochtenden, dus naast mijn activiteiten binnen Atra Resultaat Consultants, aan het Jan van Brabant College in Helmond. Daar geef ik nt2 (Nederlands als tweede taal) aan nieuwkomers van 15 tot 18 jaar.

Transactionele Analyse

Transactionele Analyse, kortweg TA, is een praktische theorie over gedrag en communicatie. De modellen en begrippen zijn bruikbaar als je jezelf, je geschiedenis en afkomst beter wilt begrijpen en effectiever wilt omgaan en communiceren met anderen. 

TA is voor mij, evenals Human Dynamics een 'onderlegger' onder al mijn begeleiding, advisering, coaching en trainingen. Als basis daarvoor volgde ik de voortgezette opleiding Transactionele Analyse (A.N.I.T.A) in Ermelo. Vervolgens ging ik in supervisie en leertherapie bij de psycho-analyticus en psychiater dr. Iwan Jessurun uit Best. 

Signs of Safety

Bij het trainen en begeleiden van hulpverleners en generalisten in wijk- en jeugdwerk werk ik vooral met oplossingsgericht werken en met name met samenwerkingsmodellen gebaseerd op Signs of Safety. Hiermee heb ik veel ervaring opgedaan bij het werken voor de Eindhovense welzijnsorganisatie Lumens, het project RAAK (Regionale Aanpak Kindermishandeling) van de gemeente Eindhoven en 12 regio-gemeenten en voor de stichting WijEindhoven. 

Human Dynamics

Een van mijn specialismen is het (leren) omgaan met verschillen. Hierbij baseer ik mij vooral op het gedachtegoed van Human Dynamics. Daarmee verkrijg je diepgaander inzicht in de verschillen in communiceren, denken, problemen oplossen en leren van jezelf en van anderen. Het gaat hierbij om het verkrijgen van inzicht in de je eigen communicatie- en relatiebehoefte en die van je collega's, leerlingen of klanten. Waardoor communiceren, samenwerken, leidinggeven, lesgeven, hulp of zorg verlenen veel leuker, interessanter en effectiever wordt. 

Mijn achtergrond bij Human Dynamics is dat ik de gecertificeerde coach-, trainer- en facilitatoropleiding volgde en met goed gevolg afrondde. Sindsdien heb ik veel scholen, leidinggevenden en professionals begeleid en getraind in hun omgang met verschillende communicatie-, leer- en relatiebehoeften: van henzelf en van anderen. 

Kijken naar kinderen met Human Dynamics

Voor het onderwijs volgde ik ook de opleiding Kijken naar kinderen op basis van Human Dynamics. Op basis hiervan ontwikkelde ik een inzichtgevend én praktisch programma voor lerarenteams om beter met verschillen tussen kinderen om te kunnen gaan: in communicatie, klassenmanagement en werkvormen.