• VOOR WIE?

  Veel Raden van Bestuur, directies, managers, professionals en medewerkers gingen u voor.

  Zij kwamen uit de publieke sector:
  onderwijsinstellingen,
  instellingen voor jeugdzorg,
  lokale en landelijke overheden,
  alle overige organisaties met een publieke en maatschappelijke functie.

  Maar zeker ook uit het bedrijfsleven:
  van beursgenoteerde ondernemingen tot en met MKB.